Archiv článků

15.03.2010 20:55

Plasty

Plasty neboli umělé hmoty jsou lidským výtvorem; v přírodě se nevyskytují. Většinou se vyrábějí z chemikálií obsažených v ropě, některé se však vyrábějí z uhlí, zemního plynu nebo dřeva. Nejběžnějšími plasty jsou polyetylén, PVC a nylon. Plasty na rozdíl od dřeva nehnijí a také nerezavějí jako...
15.03.2010 20:30

Kovy

Na Zemi se cachází asi 100 různých prvku - látek, které nejsou smesmi ani sloučeninami. Více než 70 procent prvků tvoří kovy, např. zlato, měď, cín nebo železo.   Čísté kovy Čísté kovy jsou při pokojové teplotě pevné látky. Jedinou výjimkou je rtuť, těžký stříbřitý kapalný kov. Kovy jsou...
14.03.2010 21:20

Čas

Čas odměřujeme hodinami. Mechanické hodiny s minutovou a hodinovou ručičkou byly vynalezeny v 17. století. Lidé však po dlouhá tisíciletí používali nejrůznější zařízení pro měření času.   První hodiny Sluneční hodiny se používaly zhruba od roku 3500 př. n. l. Čas se určoval podle směru a délky...
14.03.2010 19:00

Stroje

Stroje jsou předměty, které nám usnadňují práci. Doma nejspíš máte nějaký stroj - pračku, kuchyňský robot nebo šicí stroj. Některé stroje jsou elektrické - soustruh, čerpadlo, jeřáb aj. Existují však tak jednoduché stroje, že je ani stroji nenazýváme. Jedním z nich je např. klika u veří, pomocí níž...
13.03.2010 21:16

Síly

Slovem síla označujeme tahové nebo tlakové působení. Silou uvedeme předmět z klidu do pohybu. Síla může zrychlit i zpomalit pohyb tělesa i změnit směr jeho pohybu. Dvě a více sil mohou těleso natahovat, stlačovat, ohýbat, kroutit nebo otáčet.   Tření Tření je síla, která brzdí dvě tělesa...
13.03.2010 20:57

Teplo

Teplo je druh energie. Projevuje se např. při uvedení vody do varu. Zprvu klidná kapalina začíná vřít a měnit se v páru. Horká pára je nebezpečná, neboť může způsobit téžké popáleniny. Přikryjeme-li nádobu s vroucí vodou poklicí, tlak páry ji snadno nadzdvihne. Účinky tepla Abychom porozuměli...
13.03.2010 18:25

Zvuk

Zvukem rozumíme všechno slyšitelné vlnění. Zvuky vznikají rychlým rozechvíváním vzduchu. Brnkneme-li na napnutou gumičku, uvidíme, jak kmitá a vydává přitom zvuk. Když zastavíme její pohyb prstem, zvuk ustane. Gumička svým kmitáním rozechvívá okolní vzduch. Chvění se šíří vzduchem, a když dorazí do...
11.03.2010 20:35

Barvy

Žijeme ve světě pném barev. Snad nejkrásnější pohled je na duhu, klenoucí se na obloze. Jak ale všechny tyto barvy vidíme? Světlo se šíří jako vlny na zčeřeném rybníce. Vzdálenost mezi nimi se nazývá vlnová délka. Světla různých barev mají odlišnou vlnovou délku. Červené světlo má největší a...
08.03.2010 20:47

Čočky

Optické čočky, jaké známe z brýlí, jsou speciálně tvarované kusy skla nebo umělé hmot, které lomí pocházející světlo. Rozlišujeme dva druhy čoček: spojné čočky neboli spojky a rozptylné čočky neboli rozptylky. Spojka je uprostřed silnější než na okraji - příkladem takové čočky je zvětšovací...
08.03.2010 19:26

Světlo

Světlo je druh záření, které se šíří obrovskou rychlostí. Je vyzařováno Sluncem, elektrickými svítidly nebo žhavými či hořícími (voda, sklo). Jiné látky světlo více či méně odrážejí a pohlcují. Takové látky vidíme, když námi jimi odrážené světlo dopadne na sítnici oka. Bez světla bychom neviděli...

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode