Kovy

15.03.2010 20:30

Na Zemi se cachází asi 100 různých prvku - látek, které nejsou smesmi ani sloučeninami. Více než 70 procent prvků tvoří kovy, např. zlato, měď, cín nebo železo.

 

Čísté kovy

Čísté kovy jsou při pokojové teplotě pevné látky. Jedinou výjimkou je rtuť, těžký stříbřitý kapalný kov. Kovy jsou lesklé, některé však působením vzduchu na povrchu oxidují a matní (hliník) nebo černají (stříbro).

Kovy (s výjimkou rtuti) jsou pevné a kujné. Můžeme je ohýbat a za tepla kovat, válcovat a natahováním z nich vyrábět dráty. Kovy jsou dobrými vodiči elektřiny a tepla. Kovové předměty většinou vdávají při úderu zvonivý zvuk.

 

Výskyt kovů v přírodě

Jen málo kovů se v přírodě vyskytují v čisté formě. Je to např. platina, měď, šást stříbra a zlato, které vytváří hrudky - známe nuggety. Většinu ostatních kovů získáváme z hornin zvaných rudy. Ruda je sloučenina kovu s jinými prvky.

 

Slévání kovů

Většina běžných kovů jsou kovové směsi, zvané slitiny. Slitina má často zcela jiné vlastnosti než kovy, z nichž se skládá. Například bronz, tvrdý a pevný kov, je slitinou mědi a cínu. Přitom měď i cín jsou měkké, málo odolné kovy. Existují stovky různých slitin a každým rokem přibývá nově vynalezených.

 

Objev kovů

Výroba kovových předmětů se datuje od 6. tisíciletí  př. n. l. Ze zlata a stříbra se vyráběly náramky a jiné ozdoby, z tepané mědi kotle a nádobí.

Okolo roku 4000 př. n. l. Egypťané zjistili, že přidáním cínu vzniká z mědi tvrdší, odolnější a nekorodující kov - bronz. Vyráběli z něj kuchyňské potřeby, sekyry a hroty šípů.

Doba bronzová, trvající zhruba od roku 3500 př. n. l., skončila nástupem železa. Tavení železa bylo vynalezeno okolo roku 2000 př. n. l. ve starověké Anatólii (dnešní Turecko).

 

Moderní detektory kovů

V dnešní době existuje mnoho způsobů hledání rud. Jedním z nich je použítí elektrických přístrojů, neboť kovonosné horniny dobře vedou elektrický proud. Seizmické přístroje vyvolávají otřesy, které se šíří horninami. Proujdou-li otřesy kovonosnou horninou, lze to poznat podle obrazu zachycených vln. Těžké rudy lze rovněž najít citlivými přístroji pro měření gravitace. Uran můžeme dík jeho radioaktivitě nalézt pomocí Geigerova-Müllerova počítače. Žlezné rudy jsou magnetické, což usnadňuje jejich hledání.

 

Rez

Rez je oxid železa. Červenohnědý povlak rzi vzniká všude tam, kte železo nebo ocel přijde do styku se vzduchem a vlhkostí. Rez se v malých šupinkách odlupuje a vystavuje tak kovový povrch dalšímu rezavění, až nakonec všechen kov zrezaví a rozpadne se.

Kola bicyklu jsou chráněna proti rzi nerezavějícím povlakem chrómu nebo zinku. Jestliže se však povlak seškrábe, nezabrání již přístupu vzduchu a poškozené místo začne rezavět.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode