Látky a tělesa

22.02.2010 21:57

Těleso je například věc, živočich, rostina, člověk apod. Těleso má určitou hmotnost a určitý objem. Tělesa jsou z látek (z materiálů). Homogenní (stejnorodé) těleso je z jediné látky, nehomogenní (nestejnorodé) z několika různých látek.

Látky mohou být pevné (např. led), kapalné (např. voda) nebo plynné (např. vodní pára).

Těleso může být z pevné látky, z kapaliny nebo z plynu a z jejich kombinací.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode