Síly

13.03.2010 21:16

Slovem síla označujeme tahové nebo tlakové působení. Silou uvedeme předmět z klidu do pohybu. Síla může zrychlit i zpomalit pohyb tělesa i změnit směr jeho pohybu. Dvě a více sil mohou těleso natahovat, stlačovat, ohýbat, kroutit nebo otáčet.

 

Tření

Tření je síla, která brzdí dvě tělesa klouzající po sobě. Jízdu automobilu zpomaluje tření karosérie o vozovku. Parašutisté vytvářejí tření (odpor vzduchu) ke zpomalení klesání.

Odpor vzduchu určuje, jak snadno určitý předmět vzduchem projde. Pírko padá pomaleji než kámen, protože má vzhledem ke své hmotnosti velký povrch a musí jím vzduch před sebou rozrážet. Malá i velká dělová koule však dopadnou na zem současně, bez ohledu na odlišnou hmotnost.

Tahové a tlakové síly

 Napneme-li rukou gumičku, cítíme její tah. Tahové síly jsou velmi užitečné - dík nim se udrží lano horolezce a nákupní taška zboží. Oblečení nám drží na těle také díky tohovým silám. Tlakové síly jsou opakem tahových sil. Vznikají, když si lehneme na postel, usedneme na židli nebo jenom stojíme. Bez tlakových sil by naši váhu nic neuneslo.

 

Druhy sil

Vědci jsou přesvědčeni o existenci pěti různých základních sil: gravitační, magnetické, elektrické a dvou typů jaderné síly. Domnívají se, že tyto síl spolu souvisejí, ale dosud se přesně neví jak.

Atomy pevných a kapalných látek jsou navzájem vázány elektrickými silami, takže třecí, tlakové i tahové síly jsou v podstatě elektrickými silami.

 

Gravitace

Gravitace neboli přitažlivost je síla působící mezi dvěma tělesy. Zemská přitažlivost se snaží udržet předměty co nejblíže zemského povrchu. V 17 století vytvořil Sir Isaac Newton gravitační teorii, inspirován dnes již legendárním pádem jablka se stromu. Podle ní přitahuje těleso ostatní tělesa, a to tím více, čím je samo těžší. Obrovská zeměkoule tedy působí velkou přitažlivou silou.

Gravitace, tíha a hmotnost

Gracitace na nás působí tíhovou silou a přitahuje nás k povrchu Země. Měsíc je menší než Země, a proto je jeho gravitační pole slabší. Na Měsíci bychom mohli snadno skákat, protože bychom vážlili šestkrát méně než na Zemi. Naše hmotnost se tím však pochopitelně nezměnila. V meziplanetárním prostoru, dostatečně daleko od velkých těles, bychom nevážili téměř nic.

Hmotnost tělesa udává množství hmoty obsažené v tělese. Gravitace působí na tělesa tíhovou silou, kterou lze změřit vážením. Jednotkou síly je newton (N). Na Zemi působí na jeden kilogram hmoty tíhová síla přibližně 10 N.

 

Gravitace ve vesmíru

Kdyby zemská přitažlivost zanikla, atmosféra by unikla do prostoru, voda by netekla směrem dolů a kapky deště by nepadaly k zemi. Díky gravitaci obíhá Měsíc okolo Země a planety okolo Slunce. Ve skutečnosti by Slunce ani planety bez gravitace neexistovaly, neboť vznikly právě díky gravitačnímu smrštění částeček prachu a plynu.

 

Těžiště

Působiště tíhové síly se nachází uprostřed tělesa. Tento bod se nazývá těžiště tělesa. Ve vzpřímeném postoji spočívá těřiště těla přimo nad nohama. Úklonem do strany těžiště vychýlíme a bez protipohybu bychom přepadli. 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode