Tlaková síla a tlak

24.02.2010 16:06

Tlaková síla F působí kolmo na povrch tělesa. Může způsobit jeho deformaci (změnu tvaru). Deformace závidí nejen na velikosti F, ale i na obsahu plochy S, na kterou působí. Stejná síla rozložená na větší plochu způsobí menší deformaci.

Tlak je poměr mezi tlakovou silou a obsahem ploch. Značka tlaku je p. Jednotka tlaku je pascal (čti paskal), značka Pa. Obvykle se užívají větší jednotky: kilopascal, 1 kPa = 1000, a Pamegapascal, 1 MPa = 1000 kPa = 1 000 000 Pa.

Vůpočet tlaku: p = F/S. Výpočet tlakové síly: F = pS. Sílu F dosazujeme v newtonech, obsah S ve čtverečných metrech, tlak v pascalech.

Význam: Tlak zmenšujeme, když chceme způsobit co nejmenší deformaci. Většinou zvětšením S (rozkládáme sílu na co největší plochu): např. kamiony mají více kol se širokými pneumatikami, aby nepoškozoval vozovku. Tlak zvětšujeme, když naopak chceme způsobit co největší deformaci. Většinou zmenšením S (soustředíme sílu na co nejmenším plochu): např. nože brouzíme, hřebíky vybíráme se špičkou.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode