Třecí síla

24.02.2010 16:15

Třecí síla (značka Ft) vzniká, když se jedno těleso phbuje po druhém. Její směr je vždy opačný ke směru pohybu. Velikost Ft je přibližně přímo pměrná tlakové síle Fn, která přitlačuje pohybující se těleso k povrchu druhého tělesa: Ft = f Fn. Veličina f (součinitel tření) závisí na kvalitě povrchu. Na drsném povrchu je velká, na hladkém povrchu je menší, na namazaném nejmenší. Při tření vzniká teplo (práce potřebná k překonání tření se přeměňuje na vnitřní energii obou těles).

Význam: Tření je výhodné, kde po sobě tělesa nemají klouzat, např. podrážka na chodníku, nebo pneumatika na vozovce. Tření zvětšujeme např. posypem.

Tření je škodlivé, kde se proti sobě mají tělesa phybovat, např. v ložiscích kol. Způsobuje větší spotřebu energie, větší opotřebení součástek, zahřívání. Tření zmenšujeme pomocí kola nebo kuličkových ložisek nebo mazáním.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode