Veličiny a jednotky

22.02.2010 21:30

Fyzikální veličiny jsou vlastnosti (např. těles, látek, prostředí, míst apod.), které vyjadřujeme pomocí čísel. Různé veličiny stejného druhu můžeme spolu porovnávat.

Jednotky jsou dohodnuté fyzikální veličiny, s kterými porovnáváme jiné veličiny stejného druhu. Jednotky, které používáme dnes (nspř. metr, kilogram, sekundam ampér) jsou stanoveny mezinárodní dohodou (jednotky SI).

Příklady: Hmotnost a objem jsou vlastnosti těles, hustota je vlastnost látky, rychlost světlav určitém prostředí je vlastnost tohoto prostředí, teplota v daném místě je vlastnost tohoto místa. Jednotka hmotnosti kilogram je podle dohody hmotnost určitého kovového válce, který je uložen v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy v Sévres u Paříže; s touto hmotností porovnáváme všechny ostatní hmotnosti.

Značky. Veličina se značí jedním ležatým písmenem, u kterého mohou být menší písmena nebo číslice vpravo dole (indexy). Jednotka se značí jedním nebo několika stojatými písmeny. Každá jednotka má svou jedinou značku.

Příklady: Značka veličiny síla je F, značka veličiny tlak je p. Pro určité síly se mohou užívat také značky s indexy, např F1, F2, Fg, Fg apod. Značka jednotky síly newton je N, značka jednotky tlaku kilopascal je kPa.

Hodnotu fyzikální veličiny zapisujeme např.: m = 1,2 kg (hmotnost tělesa je 1,2 kilogramu).

Násobky a díly jednotek. Z jednotek SI můžeme utvořit jiné jednotky, které jsou tisíckrát, milionkrát atd. větší nebo menší. Názvy těchto jednotek se tvoří tak, že se k názvu jednotky SI přidá předpona (např. kilo-); značky se tvoří tak, že se před značku jednotky přidá značka předpony (např. k).

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode