Měření a výpočet veličin

22.02.2010 21:47

Nekteré veličiny měříme, další vypočítáma z jiných veličin. Některé můžeme změřit i vypočítat. Pomůcky k měření jsou měřidla.

Veličiny, které měříme měřidly: např. délku pásmem, skládacím nebo vysunovacím metrem, pravítkem, posuvným měřidlem, mikrometrickým měřidlem; objem odměrným válcem;  hmotnost váhami; čas hodinami a stopkami; hustotu kapalin hustoměrem; sílu siloměrem; rychlost tachometrem; teplotu teploměrem; tlak tlakoměrem (manometrem, barometrem, aneroidem); proud ampérmetrem; napětí voltmetrem.

Veličiny, které vypočítáme: rychlost dráhy a času; objem některých tělesz jejich rozměrů; hustotu z hmotnosti a objemu; práci ze síly a dráhy; výkon z práce a času; odpor z napětí a proudu apod.

Chyba (odchylka) měření je rozdíl mezi naměřenou a skutečnou hodnotou veličiny. Chybu přesně neznáme, většinou ji odhadneme jako chybu měřidla, tj. polovinu nejmenšího dílku stupnice.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode