Newtonovy zákony pohybu

24.02.2010 21:19

1. Zákon setrvačnosti: Těleso, na které nepůsobí žádné síly, setrvává v klidu nebo v rovnoměrném pohybu po přímce. (Jesliže všechny díly, které na těleso působí, jsou v rovnováze, je to stejné, jako by na něj nepůsobily žádné síly.)

2. Zákon síly: Síla, která působí na těleso, mění jeho rychlost. Změna rychlosti je přímo pměrná síle, nepřímo pměrná hmotnosti tělesa.

Působením síly se tedy těleso může dostat z klidu do pohybu nebo z pohybu do klidu. Může urychlit (když síla působí ve směru pohybu) nebo zpomalit (když síla působí proti směru pohybu, např. třecí síla). Síla kolmá ke směru pohybu způsobí změnu směru pohybu. Těleso se pak už nebude pohybovat po přímce, ale např. po kružnici.

Příklad: Gravitační síla Země působí na Měsíc kolmo ke směru jeho pohybu, a proto se Měsíc pohybuje okolo Země přibližně po kružinci. Podobně se pohybují i planety okolo Slunce.

3. Zákon akce a reakce (zvaný též zákon vzájemného působení těles): Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první silou, která je stejně velká a má opačný směr. Jedna z těchto dvou sil se nazývá akce a druhá reakce. Obě tyto síly působí současně. Každá z nich působí na jiné těleso, proto nejsou v rovnováze, i když mají stejnou velikost a opačný směr.

Příklady: Auto působí silou na Zemi, tlačí ji dozadu (akce); Země působí silou na auto, tlačí ho dopředu (reakce), tato síla auto urychluje. Kladivo působí silou na hřebík, tlačí ho do dřeva (akce); hřebík působí silou na kladivo, zabrzdí jeho pohyb (reakce).

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode