Prvky

27.02.2010 10:10

Prvky jsou základními stavebními kameny všehom co se nachází ve vesmíru i na Zemi - včetně lidského těla.

Všechna hmota se skládá z neviditelně malých atomů, a i když mnohé látky obsahují různé atomy, určitý prvek obsahuje vždy jenom jeden druh atomů. Prvek tedy nelze rozložit na různé látky.

 

Prvky a sloučeniny

O některých prvcích možná nevíte mnoho. Běžné látky, které známe z každodenního života, většinou nebývají čisté prvky, nýbrž tzv. sloučeniny. Ve sloučeninách jsou vázány atomy dvou či více prvků a tvoří tak zcela odlišnou látku.

Voda je sloučenina vodíku s kyslíkem. Na rozdíl od vody se oba tyto prvky vyskytují v plynném skupenství. Jinou sloučeninou je cukr. Je složen z atomů vodíku, kyslíku a uhlíku.

 

Odborné zkratky

Vědci přiřadili každému prvku jméno a chemickou značku, která slouží jako zkratka jména prvku.

Chemici pomocí značek popisují složení různých sloučenin.

Např. molekula vody obsahuje dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku, její chemický vzorec je tedy H2O.

 

Izotopy prvků

Ačkoli se všechny atomy téhož prvku chovají stejně, nemusí být totožné. V atomovém jádru jsou částice zvané protony a neutrony. Atomy jednoho prvku mají vždy stejný počet protonů, počtem neutronů se však mohou lišit. Takové obměnyy prvků nazýváme izotopy.

 

Pevné, kapalné a plynné látky

Při běžných teplotách je většina prvků v pevném skupenství.

Pouze 2 prvky jeou kapalné a 11 je plynných.

Většina kapalin, např. voda či olej, jsou slouženiny nebo směsi sloučenin.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode