Voda

27.02.2010 20:50

Téměř tři čtvrtiny zemského povrchu tvoří vodní plochy. Místy jsou oceány hluboké několik kilometrů. Zmrzlá voda tvoří ledovcové příkrovy na severním a jižním pólu a stálou sněhovou pokrývku velehor. Oblaka sovní páry přinášejí Zemi déšť a v místech, kde jsou řeky a dostatečné srážky, se daří rostlinám a živočichům. Bez vody by na naší planetě neexistoval život.

 

H2O

Jako mnoho jiných látek se i voda skládá z molekul. Jsou tak malé, že i v nejmenší kapičce deště jsou jich miliardy. Každá molekula vody sestává ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Chemický vzorec vody je tedy H2O.

 

Voda a lidské tělo

Dvě třetiny lidského těla tvoří voda. Je halvní složkou krve. Každý orgán - mozek, srdce, játra, svaly - obsahuje vodu. Stiskneme-li kůži, zjistíme, jak je pružná ve srovnání např. s listem papíru. Kůže je jakousi vrstvou měchýřků obsahujících vodu.

 

Tělo vodu neustále ztrácí. Zhruba litr se jí vyloučí v moči. Dalšího půl litru ztratíme pocením a dýcháním. V zimě vidíme páru obsaženou v dechu - "kouří se od pusy". Ztrátu vody je třeba doplňovat - k přežití potřebujeme jeden a půl litru vody denně. Velká část vody je obsažena v potravě. Ovoce a zelenina obsahují až tři čtvrtiny vody, a dokonce i krajíc chleba obsahuje třetinu vody.

 

Voda a rostliny

Rostliny také potřebují ke svému růstu vodu. Z vody a jiných živin vytvářejí látky potřebné pro další růst.

Voda slouží k přenosu živin mezi kořeny a listy. Díky tlaku vody v buňkách zůstvávají rostliny pevné a stabilní - bez vody vadnou. Většina rostlin získává vodu kořeny a ztrácí ji póry v listech.

 

Rozdíly ve složení vody

Pitná voda se v různých oblastech liší svou chutí. Voda z vodovodu je původně dešťová voda.

Během své pouti se v ní rozpouštějí vzdušné plyny a různé minerály. Chuť vody tedy silně závisí na tom, přes jaké horniny voda tekla.

 

Led

Led je pevné skupenství vody. Voda je výjimečná tím, že se zmrazením rozpíná, její objem vzroste.

Určitý objem ledu je tedy lehčí než stejný objem vody.

Klesnou-li teploty pod bod mrazu (0 °C) a rybníky zamrzají, led plave na hladině. Voda má totiž největší hustotu při 4 °C.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode