Vzduch

27.02.2010 10:31

 

Vzduch je směs plynů, které nás obklopují. Je čirý, bez chuti a zápachu. Vnímáme pouze jeho pohyb - vítr. Bez vzduchu by naše planeta byla mrtvou pouští.

 

Hlavní složku vzdcuhu tvoří dusík (78%). Následuje kyslík (21%) a další plyny, hlavně argon a oxid uhličitý, který je velmi důležitý, neboť tvoří hlavní součást výživy rostlin. Při tzv. fotosyntéze rostlina vlivem slunečního záření oxid uhličitý rozkládá a uvolňuje kyslík, který naopak potřebují živočišné organismy. Dále je ve vzduchu množství příměsí: prach, vodní pára, pyl, mikroorganismy, baktérie a průmyslové nečistoty.

 

Horský vzduch

Na horách je vzduch podstatně čistší než ve městech.

S přibývající nadmořskou výškou se však zmenšuje podíl kyslíku ve vzduchu.

V polohách nad 3000 m. n. m. je třeba se pohybovat pomaleji, protože organismus musí vystačit s menším množstvím kyslíku. Do velehor si musí horolezci brát kyslíkové přistroje.

 

Tíha a tlak

Pět litrů vzduchu váží zhruba tolik co jeden list této knihy.

To se sice nezdá mnoho, ale uvažte, že vzduch v místnosti velké jako školní tělocvična váží více než jednu tunu, což je více, než váží malé auto!

 

Váha vzduchu na nás působí tlakovou silou. Na úrovni mořské hladiny odpovídá tlak vzduchu působení tíhy jednoho kilogramu na čtvereční centimetr. Tlaková síla nás však nijak nedeformuje, protože je vyrovnávána tlakem vzduchu v našem těle.

 

Pumpujeme-li do uzavřeného prostoru další a další vzduch, jeho tlak vzrůstá. Nahuštěné pneumatiky unesou jízdní kolo, automobil i letadlo. Tlakovým vzduchem jsou ovládány brzdy vlaků a nákladních automobilů. Sbíječka je také poháněna tlakem vzduchu. Tryskové motory získávají tah nasáváním vzduchu a jeho následným vypuzením vysokou rychlostí.

 

Barometry

Tlak vzduchu se měří barometrem a udává se v milibarech (mb) nebo hektopascalech (hPa).

Na úrovni mořské hladiny je průměrný tlak vzduchu o něco vyšší než 1000 hPa, tato hodnota se však mění v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

 

Barometry se pužívají ke stanovení výšky letadel a k předpovídání počasí. Pokles tlaku signalizuje blížící se zhoršení počasí, zatímco zvýšený tlak pěkné počasí.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode